تعرفه تبلیغات در سایت اد کلیکی

تعرفه قیمت ها

برای تبلیغات پاپ آپ و جستجو گوگل و تبلیغات کلیکی

تعرفه تبلیغات

ردیف نوع تبلیغ موبایل و دسکتاپ
پاپ آپ ۱۰ تومان
بازدید کلیکی ۱۰ تومان
جستجو گوگل ۵۰ تومان
جستجو یاهو ۵۰ تومان
جستجو بینگ ۵۰ تومان
بازدید آپارات ۵۰ تومان

تعرفه درآمد

ردیف نوع تبلیغ موبایل و دسکتاپ
پاپ آپ ۵ تومان
بازدید کلیکی ۵ تومان
جستجو گوگل ۱۰ تومان
جستجو یاهو ۱۰ تومان
جستجو بینگ ۱۰ تومان
بازدید آپارات ۱۰ تومان
-